آدرس دبیرخانه علمی همایش :
 
تهران، خیابان آزادی، جنب دانشگاه شریف، خیابان شهید صادقی، پلاک 9،واحد 2

 

تلفن66054958-021

 

فاکس66164670-021آدرس دبیرخانه اجرایی همایش:

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب اله، خیابان شهید قاسمی، جنب دانشکده انرژی، ساختمان ناجی، پلاک2، واحد 10

 

تلفکس: 5-963 28 660

Refresh Code