شورای سیاستگذاری
دکترمحمود فتوحی فیروزآبادی
رئیس همایش
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: fotuhi [at] sharif.edu
دکتر محمد تقی احمدیان
دبیر همایش
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: ahmadian [at] sharif.edu
دکتر محمد حسین تقدیسی
عضو شورای سیاستگذاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
پست الکترونیکی: taghdisi.m [at] iuns.ac.ir
دکترعباسعلی الهیاری
عضو شورای سیاستگذاری
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: info [at] pcoiran.ir
دکتر مهدی نوید ادهم
عضو شورای سیاستگذاری
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش
پست الکترونیکی: mahnavid [at] yahoo.com
دکتر تقی ابوطالبی احمدی
عضو شورای سیاستگذاری
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
پست الکترونیکی: taghiabutalebi [at] gmial.com
دکترفریبرز حمیدی
عضو شورای سیاستگذاری
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
پست الکترونیکی: p.tehran [at] medu.ir
کمیته علمی
دکتر غلامعلی افروز
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و استاد ممتاز دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: afrooz [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا ربیعی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: rabiee [at] sharif.edu
دکتر پوران رئیسی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
پست الکترونیکی: raeissi2009 [at] yahoo.com
دکتر افضل السادات حسینی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: afhoseini [at] ut.ac.ir
دکتر علی ضیائی مهر
عضو کمیته علمی
مدیر پژوهش های راهبردی شواری عالی آموزش و پرورش
پست الکترونیکی: ziyaee.ali [at] gmail.com
دکتر امید پورنیک
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
پست الکترونیکی: pournik [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر سمیه قجاوند
دبیر اجرایی
دکترای مدیریت سیستم-دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ghojavand.so [at] gmail.com
دکتر حمیدرضا پازکی طرودی
دبیر کمیته ارتباطات و بین الملل
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
پست الکترونیکی: pazoki49 [at] gmail.com
سید محمدرضا حسینی
دبیر کمیته پشتیبانی و تدارکات
مدیرعامل شرکت نام آوران ارتباطات شریف
پست الکترونیکی: smr.hoseyni [at] yahoo.com