حمایت کنندگان اصلی
حامیان معنوی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
وزارت آموزش و پرورش
سازمان فناوری اطلاعات ایران
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
آینده پژوهان ابر زندگی
همراه اول