•         جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش کشور

 •         جناب آقای دکتر غلامعلی افروز

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و استاد ممتاز دانشگاه تهران

       جناب آقای دکتر نصرت الله ضرغام

ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 •          جناب آقای دکتر رضا پور حسین

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 •          جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران

 •       جناب آقای دکتر سید کاظم ملکوتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 •         جناب آقای دکتر سید کمال خرازی

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی

 •      جناب آقای دکتر سید محسن فاطمی

فوق دکتری روانشناسی از دانشگاه هاروارد آمریکا و مدرس دانشگاه هاروارد آمریکا

 •          جناب آقای دکتر فریبرز حمیدی

معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

 •         جناب آقای دکتر رسول سرائیان

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران

 •         سرکار خانم دکتر مریم جلالی

مدیر گروه خانواده شبکه دو سیما

 •         جناب آقای دکتر ابراهیم علیزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 •         جناب آقای دکتر حسن احدی

عضو  هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 •    دکتر تقی ابوطالبی احمدی

 معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  

 •    جناب آقای مهندس امیر حسین اسدی

مدیر عامل کنسرسیوم آسمان

 •         جناب آقای دکتر مهدی اسماعیل تبار

مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  ایران

 •         جناب آقای دکتر امید پورنیک

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران